Algemene voorwaarden

Van Music Your Way, Muziekschool,
gevestigd te Putten, Gelderland.

Muzieklessen:

De instrument lessen van Music Your Way zijn beschikbaar in 30 minuten. (beperkte optie tot 45 minuten op sommige dagen)
De lessen worden privé gegeven en lesmomenten zijn wekelijks. Voor gevorderde leerlingen is het mogelijk in overleg met de leerkracht om om de week les te volgen. Alle lessen vinden plaats aan de Sperwerstraat 22 te Putten.

Prijzen:

De prijzen voor muziekles bij Music Your Way in 2021 zijn als volgt: een half uur les kost 17,50 euro. 45 minuten les kost 21 euro.

Betaling:

Het abonnementsgeld dient vooraf te worden betaald. Een abonnementsperiode beslaat een kalenderkwartaal, dus 3 maanden. Wanneer de factuur niet voor aanvang van het nieuwe kwartaal* is betaald, wordt er een herinnering verstuurd. Wordt na de herinnering niet voldaan, dan worden de lessen per direct stopgezet tot het volledige bedrag is bijgeschreven.

 • Kwartaal 1: januari t/m maart (7 januari tot 30 maart)
 • Kwartaal 2: april t/m juni (1 april tot 22 juni)
 • Kwartaal 3: juli t/m september (24 juni tot 27 september)
 • Kwartaal 4: oktober t/m december (30 sept tot 20 december)

Het bedrag moet voor aanvang van het nieuwe kwartaal zijn bijgeschreven op rekening van Music Your Way. Op de factuur zal deze datum ook worden vermeld. De factuur komt u digitaal toe (via e-mail). Op het moment dat de factuur voldaan is, staat de lestijd vast voor de leerling.

*Betalingen moeten uiterlijk voldaan zijn per kwartaal voor onderstaande data:

 • Betalingen voor les in kwartaal 1 moeten voldaan zijn voor 1 januari 2024
 • Betalingen voor les in kwartaal 2 moeten voldaan zijn voor 1 april 2024
 • Betalingen voor les in kwartaal 3 moeten voldaan zijn voor 1 juli 2024
 • Betalingen voor les in kwartaal 4 moeten voldaan zijn voor 1 oktober 2024

Door aan de betaling te voldoen, verklaart u de algemene voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

Afwezigheid leerling:

Bij afwezigheid van de leerling kan dit worden doorgeven middels telefoon of e-mail. Afzeggingen via de mail kunnen worden gestuurd naar: info@musicyourway.nl. Het doorgeven van afzeggingen via de telefoon kan op telefoonnummer: 0341-751242 of 0620348358.
Afmeldingen via andere wegen worden als niet geldig bevonden.

Als een leerling niet bij een les aanwezig kan zijn, dient hij/zij dit 24 uur van te voren aan te geven via de juiste kanalen. Wanneer de leerling dit correct doet kan de les worden doorgeschoven naar het volgende kwartaal met een maximaal aantal lessen van twee voor wekelijkse les (niet van toepassing voor om de weekse lessen). Meer gemiste lessen komen te vervallen. (Op tijd afgezegde lessen worden door Music Your Way genoteerd).

Bij te laat of niet afzeggen vervalt de les ook. Het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.

Afwezigheid leraar:

Bij afwezigheid van de leraar neem je de les mee naar het volgende kwartaal. Dit gaat niet ten koste van de doorschuif mogelijkheden. De leraar zal direct (zodra voor hem duidelijk is dat een les niet doorgaat) de leerling op de hoogte brengen. Deze les blijft geldig tot het einde van de volgende abonnementsperiode.

In het geval van onvoorziene omstandigheden, zal worden gekeken of de lessen digitaal kunnen worden voortgezet of tijdelijk moeten worden stopgezet, indien dit het geval is zal u hierover speciale berichtgeving ontvangen.

Lespakket:

Anders dan bij de reguliere muziekschool zijn de abonnementen bij Music Your Way op basis van het aantal lessen. Neemt een leerling elke week les om gitaar te leren spelen, maar heeft hij/zij ook interesse in een ander instrument, is wisselen mogelijk. Zo is het mogelijk voor een “gitaar-leerling” om drum, bas of piano te spelen en vice versa. De instrumenten-wissel geldt voor alle instrumenten die worden aangeboden door Music Your Way.

Aanpassen abonnementen:

Als je van te voren weet dat je één of meerdere lessen niet kan volgen dien je dat vóór de 21e van de maand voor het nieuwe kwartaal per e-mail te melden bij Music Your Way.

 • Bij kwartaal 1 moet dit vóór 21 december 2023 gebeuren.
 • Bij kwartaal 2 moet dit vóór 21 maart 2024 gebeuren.
 • Bij kwartaal 3 moet dit vóór 21 juni 2024 gebeuren.
 • Bij kwartaal 4 moet dit vóór 21 september 2024 gebeuren.

Gebeurt dit niet, dan worden alle lessen in rekening gebracht voor het daarvoor gevolgde lestype (wekelijks of om de week). Wordt de rekening niet voldaan, zullen de lessen worden stopgezet tot het volledige bedrag is bijgeschreven.

Opzegtermijn:

Wanneer opzegging plaatsvindt, dient dit uiterlijk op de 21e van de laatste maand van het lopende kwartaal te gebeuren:

 • Opzegging voor kwartaal 1 uiterlijk op 21 december 2023.
 • Opzegging voor kwartaal 2 uiterlijk op 21 maart 2024.
 • Opzegging voor kwartaal 3 uiterlijk op 21 juni 2024.
 • Opzegging voor kwartaal 4 uiterlijk op 21 september 2024.

Het al betaalde bedrag voor de lopende abonnementsperiode wordt niet gerestitueerd.

Plaatsing:

Na een eerste gratis proefles wordt een lesmoment vastgelegd met de leerling. Dit lesmoment is de vaste tijd van de leerling voor de lopende abonnementsperiode. Het verzetten van een lesmoment is in principe niet mogelijk. Mocht er een probleem ontstaan met de huidige tijd, geef dit dan zo vroeg mogelijk aan via de e-mail.

Het is ook mogelijk om halverwege een kwartaal aan te sluiten bij Music Your Way. Dit gebeurt in overleg met de leraar zodat zowel tijd als data kunnen worden vastgelegd voor de vaste lestijd. Ook hierbij geldt dat vooraf aan de eerste les de volledige betaling voor het resterende kwartaal voldaan moet zijn.

Instrumenten:

Voor beginners is het mogelijk om tijdens de lesperiode een gitaar of basgitaar te huren van Music Your Way (zolang de voorraad strekt). Na de eerste (proef)periode is het echter wel aan te raden om een eigen instrument aan te schaffen om thuis te kunnen oefenen. Voor drum- en piano-leerlingen is het materiaal tijdens de les aanwezig. Het is echter wel zo dat bij drummen eigen stokken vereist zijn.

Voor instrument huur geldt een borg van 50 euro en een ingevuld huurformulier. Bij schade of breuk zijn de kosten voor de huurder.

Restitutie:

Restitutie van het lesgeld vindt alleen plaats als er langdurige ziekte van de leerling of langdurige afwezigheid/ziekte van de leraar is waardoor de leerling meer dan 5 opeenvolgende lessen mist en er geen zicht is op doorzetten van lessen.

Bijwonen van lessen door derden:

Het bijwonen van een les is niet toegestaan voor derden. Dit omdat het ten koste gaat van de concentratie, prestatie en doelgerichtheid van de leerling en leraar. Indien een ander dan leerling en leraar de les wil bijwonen kan dit in overleg met de leraar gebeuren.

Lesdata en vakanties:

De lessen van Music Your Way starten weer op maandag 8 januari 2024. In de reguliere schoolvakanties is Music Your Way gesloten, met uitzondering van de zomervakantie, dan sluit Music Your Way later.*

 • Voorjaarsvakantie: 17 februari – 25 februari 20234
 • Meivakantie: 27 april – 5 mei 2024
 • Zomervakantie: 13 juli – 25 augustus 2024
 • Herfstvakantie: 26 oktober – 3 november 2024
 • Kerstvakantie: 21 december – 5 januari 2025
 • Overige nationale feestdagen worden ook automatisch in mindering gebracht.

Andere lesvrije data zijn te vinden in de kwartaalinformatie mails die voor het einde van ieder kwartaal worden verstuurd.